Politica de cofidientialitate a SC Redexpro SA (Hostel Viva):

Securitatea datelor personale si a informatiilor, conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si a legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC Redexpro SA are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele persoanelor furnizate ca turisti.

Datele furnizate de catre turisti vor fi utilizate de catre SC Redexpro SA, doar in scopul declarat, respectiv activitatea hoteliera, informatiile din formularul de cazare si nu vor fi furnizate altor terte parti in afara situatiilor impuse de lege. Datele preluate sunt doar date furnizate exclusiv de turist, acestea fiind necesare pentru prelucrarea cererii de cazare. Eventualu refuz al turistului de a furniza date peronale determina imposibilitatea noastra de oferii serviicii turistului.

SC Redexpro SA ia toate masurile tehnice si organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii, modificarii, dezvaluirir sau al accesului neautorizat. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar ce desemnati de conducerea societatii, fiecare dintre acestia accesand baza doar cu parola. Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor. In situatia in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive, conturile de acces se suspenda automat.

Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri aprobate de legile in vigoare.

SC Redexpro SA este inscrisa in registrul de date  cu caracter personal sub nr. 0021131 din 27.08.2015, la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL